1
Bạn cần hỗ trợ?

Cách thêm Map Network Drive, ổ đĩa FTP trên Windows 7/8/10

Bài viết này sẽ giúp bạn tạo một ổ đĩa hoặc thư mục ngay trên máy tính của bạn, mà ổ đĩa hoặc thư mục này sẽ liên kết trực tiếp đến thư mục của máy tính khác trong mạng LAN. Hay hiểu đơn giản là thư mục/ ổ đĩa trên máy tính bạn giống…