27 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022
Unicode (hay gọi là mã thống nhất; mã đơn nhất) là bộ mã chuẩn quốc tế được thiết kế để dùng làm bộ mã duy nhất cho tất cả các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, kể cả các ngôn ngữ sử dụng ký tự tượng hình phức tạp như chữ Hán của tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, chữ Nôm của tiếng Việt, v.v. Vì những điểm ưu việt đó, Unicode đã và đang từng bước thay thế các bộ mã truyền thống, kể cả bộ mã tiêu chuẩn ISO 8859. Unicode đang được sử dụng trên rất nhiều phần mềm cũng như các trình ứng dụng, chẳng hạn Windows.

Gợi ý

Chia sẻ

New Podcast

Tìm hiểu Unicode, UFT-8 là gì?

Subscribe to our newsletter

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Magazine

Politics
Latest

Tìm hiểu Unicode, UFT-8 là gì?

Unicode (hay gọi là mã thống nhất; mã đơn nhất) là bộ mã chuẩn quốc tế được thiết kế để dùng làm bộ mã duy nhất cho tất cả các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, kể cả các ngôn ngữ sử dụng ký tự tượng hình phức tạp như chữ Hán của tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, chữ Nôm của tiếng Việt, v.v. Vì những điểm ưu việt đó, Unicode đã và đang từng bước thay thế các bộ mã truyền thống, kể cả bộ mã tiêu chuẩn ISO 8859. Unicode đang được sử dụng trên rất nhiều phần mềm cũng như các trình ứng dụng, chẳng hạn Windows.

Online Casinos Playing Slots

You can now play online slot games using your device, either on your computer or mobile. The past, casinos only offered free software or...

Homework And Essays Online – Is It Worth Investing In?

Have you ever contemplated writing punctuation checker essays online? Perhaps you've thought about it but are not quite sure where to start. If this...

How to Get the Best Custom Essay Writer

A custom essay is either written to exacting standards of grammar, word usage, style, or to an extremely high standard of readability. It is...

Play Online Slot Games to win Free Spins

Why do you want to play free Online Casino Games In 2021? There are many reasons to play free online slots during the mid-term....

Sport

Culture

Tìm hiểu Unicode, UFT-8 là gì?

Online Casinos Playing Slots

Must Read

Everything you need to know about the re-reboot of your favourite childhood flick.

Đặt quảng cáo: 0375686007

Mạnh mẽ + đẹp đẽ

Style
Latest

Tìm hiểu Unicode, UFT-8 là gì?

Unicode (hay gọi là mã thống nhất; mã đơn nhất) là bộ mã chuẩn quốc tế được thiết kế để dùng làm bộ mã duy nhất cho tất cả các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, kể cả các ngôn ngữ sử dụng ký tự tượng hình phức tạp như chữ Hán của tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, chữ Nôm của tiếng Việt, v.v. Vì những điểm ưu việt đó, Unicode đã và đang từng bước thay thế các bộ mã truyền thống, kể cả bộ mã tiêu chuẩn ISO 8859. Unicode đang được sử dụng trên rất nhiều phần mềm cũng như các trình ứng dụng, chẳng hạn Windows.

Online Casinos Playing Slots

You can now play online slot games using your device, either on your computer or mobile. The past, casinos only offered free software or...

Homework And Essays Online – Is It Worth Investing In?

Have you ever contemplated writing punctuation checker essays online? Perhaps you've thought about it but are not quite sure where to start. If this...

How to Get the Best Custom Essay Writer

A custom essay is either written to exacting standards of grammar, word usage, style, or to an extremely high standard of readability. It is...

Tín đồ công nghệ

Tìm hiểu Unicode, UFT-8 là gì?

Online Casinos Playing Slots

News