Sửa Chữa Máy Tính

  • Chuyên sửa chữa laptop, máy tính để bàn.
  • Có dịch vụ sửa chữa tại nhà.
  • Ráp máy tính để bàn theo yêu cầu.
  • Chạy Dây Mạng.
  • Bắt Wifi cho máy để bàn.
  • Cứu hộ máy tính, khôi phục dữ liệu